Đại hội Cổ đông

Trang này cung cấp các liên kết đến các ĐHCĐ của Công ty để tiện cho quí cổ đông tham khảo.

12. Biên bản Đại hội Cổ đông và Nghị Quyết Đại hội Cổ đông 2017 (cập nhật 17/5/2017)

11. Thư mời Đại hội Cổ đông 2017

10. ĐHCĐ 2016: Biên bản Đại hội và Nghị quyết (Mới 18/4/2016)

9. (6/4/2015). Nghị quyết Biên bản Đại hội Cổ đông thường niên 2015.

8. 5/3/2015. Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2015:  Thư mời, Chương Trình Đại Hội Cổ Đông và Giấy Ủy Quyền

7. Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông 2014

6. 25/3/2013: Tài liệu dùng cho ĐHCĐ 2014

5. 5/4/2014. Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2014 (Hồ Nam, Bạc Liêu)

4. 23/4/2013. Nghị Quyết ĐHĐCĐ 2013

3. Thư mời ĐHCĐ 2013 và các tài liệu Đại hội

2. Nghị quyết của ĐHCĐ 2011

1. Đại hội Cổ Đông 2011: tại Phòng họp Khách sạn Bạc Liêu

Tiếng Việt