Xí nghiệp F.69 (Factory 69)

Xí nghiệp Chế biến Thủy sản F.69 là xí nghiệp có diện tích to nhất của Sea Minh Hải (hơn 2,2 hecta), và gồm hai phân xưởng độc lập, với các kho lạnh riêng của từng phân xưởng và kho lạnh trung tâm 500 tấn.

Xí nghiệp nằm ven QL 1A, vừa qua khỏi ngã ba vào TP. Bạc Liêu một ít trên hướng về Cà Mau, có GPS là   9°17'48.09"B và 105°41'37.60"Đ
 
Thông tin về xí nghiệp:
Địa chỉ: km 2185, Trà Kha, P. 8, TX Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Phone: 84-781-3822390 Fax: 84-781-3822030
Email: factory69@hcm.vnn.vn
Liên hệ: B. Lâm Kim Hai (Cell phone: 0918124873)
Tổng diện tích xí nghiệp : 22,000 m2
 
Xí nghiệp F69 gồm 3 phân xưởng với mã nhà máy riêng. Các phân xưởng này là:
 
PHÂN XƯỞNG I: (WORKSHOP I SEAPRODEX MINH HẢI)
Diện tích: 3,225 m2 (60x 53.75m )
Mã nhà máy: DL 374 
Số đăng ký FDA: 16339578922 (đăng ký ngày 11/7/ 2005)
Năng suất chế biến ngày: 15 m/t
 
 
PHÂN XƯỞNG III (TRA KHA SEAFOOD PROCESSING FACTORY (F69))
Diện tích: 2,421 m2 (48.4 x 70.7 m2)
Mã số nhà máy: DL 204 (E3 D(04)532098 RM/agm; 28/07/2004)
Số đăng ký FDA: 11295221714 (đăng ký 3/11/ 2003)
Công suất chế biến ngày: 15 m/t (thành phẩm)
Phân xưởng 3 trên bản đồ Google
 
Xí nghiệp F69

Phân xưởng I- Xí nghiệp F69

Tiếng Việt

Vị trí

Việt Nam
9° 17' 50.3052" N, 105° 41' 58.0668" E
VN