Xí nghiệp F. 78

Xí nghiệp F. 78 là xí nghiệp đầu tiên và "thâm niên" nhất của Sea Minh Hải*. Tuy nhiên giá trị đáng nói nhất của xí nghiệp là lực lượng lao động giàu kinh nghiệm. Các công nhân then chốt này đã giúp và hỗ trợ cho lực lượng lao động mới đối với các xí nghiệp sau này (F69, Láng Trâm v.v..)..)

Một số số liệu về xí nghiệp F.78:

Địa chỉ: Km 2184, Trà Kha, P. 8, TX Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Phone: 84-781-3821956 FAX: 84-781-3820354

Email: seamh_f78@seaminhhai.com

Liên hệ:

Giám đốc Xí nghiệp: Ô. Nguyễn Quốc Thái

Phó giám đốc (Sản xuất): B. Phan Ngọc Bình/ Hà Tiến Dũng

Tổng diện tích nhà xưởng: 5,812 m2

Tổng diện tích văn phòng- nhà xưởng: 2,610 m2

Tổng số công nhận: 800

Số đăng ký FDA: 16822515648 (ngày 3/11/2003)

Năng suất chế biến ngày: 10 m/t (thành phẩm) 

 

Bản Đồ Google Xí Nghiệp F78:

Hình Xí Nghiệp:


Factory 78
* Xí nghiệp được mua lại từ một xí nghiệp khác từ ngày 1/11/1993.

Tiếng Việt