Tổ chức công ty

I. Sơ đồ tổ chức trong hình sau:

Kích vào hình sau để xem hình lớn hơn

 Organization

Kích vào hình sau để xem hình lớn hơn

II. Sơ lược về cơ cấu tổ chức công ty:

II. 1. Hội Đồng Quản Trị: Hội đồng Quản trị là bộ phận cao nhất của Công ty, đại diện cho các chủ sở hữu có vốn góp tại công ty. Chủ tịch HĐQT là người được HĐQT bầu ra chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của HĐQT. Giúp việc cho HĐQT có Thư Ký HĐQT. Các chức năng nhiệm vụ được qui định trong Bảng Điều Lệ công ty.

Thành phần Hội Đồng Quản Trị công ty như sau:

1Ô TRẦN THIỆN HẢIChủ tịch HĐQT
2Ô. MẠC MINH KỲPhó CT HĐQT
3Ô. NGUYỄN THANH NHÀNThành viên
4Ô. DƯƠNG MINH TRỊThành viên
5Ô. NGUYỄN NGỌC TÀIThành viên

II.2. Ban Kiểm Soát:

1Ô. PHẠM CHÍ THÀNHTrường Ban Kiểm Soát
2Ô. QUÁCH DŨNG HÒAThành viên
3Ô. LÊ CÔNG CHÁNHThành viên

II.3 Ban Tổng Giám Đốc: Tổng Giám Đốc Công ty: Tổng Giám đốc công ty chịu trách nhiệm điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh và tổ chức các bộ máy, bộ phận, nhân sự trong phạm vi quyền hạn cho phép tại Điều lệ. Tổng Giám Đốc Công ty được HĐQT bầu và Chủ tịch HĐQT bổ nhiệm. Chức năng quyền hạn cụ thể của Tổng Giám Đốc Công ty được qui định trong điều lệ hoạt động và tổ chức của Công ty. Giúp việc cho Tổng Giám đốc có các Phó Tổng Giám đốc.

1Ô. TRẦN THIỆN HẢITỔNG GĐ
2Ô. MẠC MINH KỲPHÓ TGĐ
3Ô. TRẦN QUANG ĐỆPHÓ TGĐ
4Ô. QUÁCH DŨNG HOÀPHÓ TGĐ
  

III. Các Phòng Ban chức năng và đơn vị sản xuất trực thuộc: Gồm các Phòng ban chuyên trách cần thiết cho hoạt động của công ty. Các Phòng Ban gồm có Phòng Kế Toán Tài Vụ, Phòng Xuất Nhập Khẩu, Phòng Công nghệ, Văn phòng Công ty, Văn phòng Đại diện công ty tại TP. Hồ Chí Minh và hai đơn vị sản xuất trực thuộc là Xí nghiệp Chế biến Thuỷ sản Bạc Liêu (Factory 78) và Xí nghiệp Chế Biến Thủy sản Xuất khẩu Trà Kha (Factory 69). Tuỳ theo yêu cầu nhiệm vụ, các đơn vị có thể có các bộ phận chức năng trực thuộc như mô tả tổng quát trên sơ đồ.

III.1. VĂN PHÒNG ĐD TP. HCM

Địa chỉ: P. 607, Cao ốc An khánh, phường  An phú , Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.
Trưởng Đại Diện: Ô. DƯƠNG CÔNG THÀNH
Phone: 84-8-3890 2374 Fax: 84-8-6296 0548
Email: hcmrefinfo@seaminhhai.com
Liên hệ: Ô. DƯƠNG CÔNG THÀNH
 

III. 2. PHÒNG XUẤT NHẬP KHẨU

Km 2231, Láng Trâm, Giá Rai, Bạc Liêu, VN
Điện thoại: 0781-384 6810- (Ext
107)
Fax: 0781-3846706
Mail:eximinfo@seaminhhai.com
 

III. 3 PHÒNG KẾ TOÁN- TÀI VỤ

Km 2231, Láng Trâm, Giá Rai, Bạc Liêu, VN
Điện thoại: 0781-384 6810- (Ext 106)  Fax: 0781-3846706
Liên hệ: Ô. NGUYỄN THANH NHÀN
Mail:accountinfo@seaminhhai.com
 

III. 4 PHÒNG CÔNG NGHỆ 

Địa chỉ: Phường 8, Trà Kha, Bạc Liêu
Phone: 0781-3825998
Liên hệ: MR. NGUYỄN NGỌC HÀ
Mail: techinfo@seaminhhai.com
 

III. 5 VĂN PHÒNG CTY TẠI CÀ MAU

Địa chỉ: 16 Phan Đình Phùng, Cà Mau
Phone: 0780-3834563/ Fax: 0780-3831593
Email: seamh@seaminhhai.com
 

III.6 FACTORY 78

Địa chỉ: Km 2184, QL 1, Trà Kha, Phường 8, Bạc Liêu
Phone: 84-781-3821956 FAX: 84-781-3820354
Email: fac78info@seaminhhai.com
Liên hệ: Ô. HÀ TIẾN DŨNG
Số đăng ký FDA Mỹ: 16822515648
GPS: 9°17'45.92"N 105°41'59.03"E
 

III. 7 XÍ NGHIỆP 69

Xí nghiệp CBTS Trà Kha F69
Địa chỉ: QL 1, Trà Kha, Bạc Liêu, Việt Nam
Phone: 84-781-3822390 Fax: 84-781-3822030
Email: fac69info@seaminhhai.com
Số Đăng ký FDA Mỹ: 11295221714 (Workshop III)
Số E.U.: DL 204
GPS: 9°17'45.78"N 105°41'39.94"E
Liên hệ: B. LÂM KIM HAI
 
 
Phân xưởng I- Seaprodex Minh Hải
Địa chỉ: Ward 8, National Road 1, Bac Lieu Town, Bac Lieu, Viet Nam U.S.
Số Đăng ký FDA Mỹ:  16339578922 (Phân xưởng I)
GPS: 9°17'46.67"N 105°41'35.55"E
Số EU: DL 374
Email: nguyenvohieu@seaminhhai.com
Liên hệ: Ô. NGUYỄN VÕ HIẾU
 

III. 8 XÍ NGHIỆP LÁNG TRÂM

Địa chỉ: Quốc lộ 1A (km 2231), xã Tân Phong, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu.
Phone : 0781 3846810 (ext 103)
Email: langtraminfo@seaminhhai.com
Số đăng ký FDA: 14767358672
Tên đăng ký FDA: LANG TRAM SEAFOODS
Số EU: DL 713
Liên hệ: Ô. LÊ CÔNG CHÁNH
GPS: 9°11' 7.73" N 105°17' 32.22"E
Tiếng Việt